LibClub.com - Бесплатная Электронная Интернет-Библиотека классической литературы

Михайло Грушевський ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ ТОМ V. СУСПІЛЬНО-ПОЛЇТИЧНИЙ І ЦЕРКОВНИЙ УСТРІЙ І ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКО-РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ XIV-XVII В. Страница 37

Авторы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

  експектативу, як казали пізнїйше), і на другий рік її ж Андрею Лихачевичу також „на годъ после первыхъ”; так само волость Жолвяж Юшку Полковичу, і по нїм Владицї Попковичу; волость Хотїнь Сеньку Романовичу „на сей годъ”, так само Петрушку Скипоревичу вол. Утїшків. Боярин Пирхайло представив в. князю, що він давно вже дістав був наданнє на волость Олевську, але все ще не приходить на його черга, а тим часом він тепер у великій бідї — треба зберати гроші на викуп жінки й дїтей з Орди, тому просив, аби король позволив йгму держати Олевську волость таки зараз, „відсунувши иньших”, а окрім сього, пнизнаного вже давнїйше року позволив тримати оден рік над звичай, і в. князь на се пристав, з огляду на надзвичайні обставини: позволив йому „вибрати” Олевську волость сього ж року, „як час прийде”, і потім іще рік, а ті що перед ним мали чергу, будуть держати волость уже по нїм. Подібно дістає також Сенько Жеребятич вол. Лопаин „на сю осїнь”, для викупу від Татар 4).  Подекуди такі волости були звязані з певними двірськими урядами — колишнього княжого двора. Так в. кн. Олександр роздає волости в Брянськім повітї місцевим боярам: волость Пянівчьку Богдану Григоревичу після Мик. Іванова й Колонтаєва; Степану Савичу, Булаві й Ів. Биковському — Волконську, в тій значить колїї; „конюшоє” — уряд конюшого, з звязаними з тим урядом волостями — Фед. Головнї, Гридеви й Матвію Совининим, на три роки (в тій черзї, значить), двом иньшим уряд рядничого (редничоє) на два роки; двом иньшим — уряд поїздничого (поЂздничоє); иньшим уряд ловчого (ловчоє), иньшим — сокольничого (сокоьничоє), все на оден рік кождому, чергою, по тих що вже перед тим таку експектативу дістали 5).  В такій волости боярин протягом року „судив і рядив”, в ролї „намістника” 6) в. князя, а при тім, як висловляєть ся бояр. Пирхайло, „виберав” волость, то значить зберав з неї дани й судові оплати, і певну частину, очевидно, діставав на свою користь, а решту віддавав до скарбу. Така практика отже забезпечала місцевим боярам спеціальні доходи, тому консервувала ся як спеціальний боярський привилей 7).  Адмінїстраційних урядників меньшої ранґи — тивунів, соцьких, десятників, старцїв — стрічаємо ще в XV і XVI в., хоч і не скрізь. Нпр. тивунів стрічаємо ще часами на Волини і в київських волостях в 2-ій пол. XV в. 8), але загалом тут ся назва виходить з уживання, задержавши ся далеко довше в землях білоруських і чисто литовських (а на Українї в Галичинї, але в значінню сїльських начальників). Сотники звістні нам з XV в. в Сїверщинї, десятки й сотнї — в Київщинї, в Пинскім Полїсю й на Побужу 9). „Старцїв” знаємо в київськім Полїсю, в Заушській волости, ще в початках XVI в., в Пинщинї й Берестейщинї навіть в серединї XVI в. 10).  Переміни, що зайшли за тих переходових часів в сїй старій схемі, в головнїйшім були такі:  З часом все меньшало число князїв більших, що сидїли в більших центрах земель, а з тим урядники, що правили під їх зверхністю, й князї меньші переходили під безпосередню залежність від вел. князя.  Князї, які полишали ся на своїх волостях, сходили все більше до становища звичайних дїдичів — панів, і то не тільки наслїдком зміцнення великокняжої власти і упадку княжої верстви 11), а також і через те, що дїдичі взагалї здобувають ряд чисто державних прав і імунїтетів, особливо дїдичі більші, „пани” так звані 12),  Уряди староруського походження тратять на значінню і як не никнуть, то сходять на низші степени урядової єрархії. Не тількии тивуни, десятники, ба й сотники, де лишили ся у нас, сходять на сїльські, селянські власти, з селян вибирані 13), але навіть воєводи — такий колись високий уряд — де лишили ся, сходять на зовсїм малих урядників, меньших від великокняжих намістників.  Головно вплинули на такий занепад старих урядів, очевидно, дві обставини: по перше — розвій боярської привілєґіованої верстви й її прав, по друге — утвореннє аристократії пансько-князївської. Ся остатня з своїми маєтностями зовсїм не підлягала власти й юрисдікції тих старих провінціональних правителїв. Рядове боярство також мусїло мати значні імунїтети супроти провінціональної юрисдікції. З розвоєм його властительських прав з сеї юрисдікції вийшла також вся верства панських підданих. Вилучили ся в значній мірі також і міста (ще в давнїй Руси, як я підносив, міста виломили ся нпр. з сотної орґанїзації) 14). І от так нпр. воєводи зійшли на управителїв дрібних волостей, з юрисдікцією хиба над дрібним боярством та непривілєґіованим міщанством і розумієть ся — селянами. Таких підупалих воєво бачимо нпр. в XV в. на Волини і на Побужу 15), а побачимо ще низше і в землях коронних.  Той сам процес, щоб так сказати — здепреціонував і уряд „намістника”. Сей старий уряд росповсюднюєть ся в відновленім, „литовськім” виданню в землях в. князївства, на останках істновання староруської адмінїстраційної схеми, і для XV в. являєть ся типовим адмінїстраційним орґаном в в. князївстві. Тому що його розвій і упадок переходить в часах пізнїйших, богатших матеріалом, його історія кидає сьвітло і на процес заникання иньших староруських урядів. Бачимо, що сей титул здавав ся за мало авторитетним, головно супроти місцевої шляхти й панів; тому намістники важнїйших округів оден по другім дістають титул старости, так само як ще перед тим титул старости заступив по иньших містах староруських воєвод. Коли нпр. уже в першій половинї XV в. стрічаємо старосту на місцї давнїйшого воєводи в Луцьку, в Володимирі, в Кремінцї, то з кінцем XV в. і в першій полов. XVI в. титул старости витїсняє титул намістника в Берестю, Городнї, Браславлї, Каневі, і т. .и В меньше значних містах зістають ся далї намістники (або як і їх з польська звуть документи XVI в. — державцї). В трох більших містах — в Вильнї, Троках і Київі бачимо не старостів, а воєводів, але се не староруські воєводи, а уряди нові, на польський взір заведені, під впливом унїї 16), хоч і з зрачними відмінами що до їх компетенцій від воєвод польських.  Так уложила ся схема проыінціональної адмінїстрації в. князївства Литовського в часах перед тим переломом, що наступив в серединї XVI в. — в напрямі повного зближення до польських порядків.  Мала вона все ще досить примітивний характер. Субординація урядів дуже мало розвиненв: начальники більших і меньших округів, вищих і низших ранґ стоять більше меньше всї в безпосереднїй залежности від центрального правительства, що мішаєть ся нераз навіть у дріні справи місцевої управи. Апеляційних інстанцій нема — у всїм відкликують ся просто до в. князя, чи до його ради, зложеної головно з тих же управителїв провінцій. Адмінїстраційні округи розбивають ся лятіфундіями панів, що „не були в повітах”, і в цїлім рядї справ вони, не підлягаючи провінціональній адмінїстрації, стоять в безпосереднїй залежности від в. князя. Функції адмінїстраційні лучать ся з судовими й фінансовими в одних руках. Панують приватноправні погляди на уряд, як на просте джерело доходу, тому вони дають ся за гроші (чолобитє), доживотно, або й заставляють ся, часто лучать ся по кілька в руках одного пана, що заступає себе в виконуванню державних функцій своїми приватними слугами. Зрештою всї урядники іменують ся правительством. Колєґіальности нема — її перші початки бачимо тільки в Литовськім Статутї.  Підставою адмінїстраційного подїлу в. кн. Литовського був округ намістника, инакше званого старостою або державцею; такий округ найчастїйше звав ся повітом. Хоч сей польський термін в в. кн. Литовським особливої прецизії не мав, і так само як староруський термін — волость (що був ним витиснений вкінцї), уживав ся і в ширшїм і в вузшім значінню, — але загалом взявшии за волостию уставило ся значіннє меньшого округа — орґанїзації сїльської, а за повітом — округа більшого, більше самостійного, з своїм осібним намістником, чи старостою.  Територія таких повітів, розумієть ся, була дуже неоднакова. Загалом узявши можна то сказати, що повіти були далеко меньші в „Литві” і далеко більші в її аннексах і спеціяльно на Українї. Се залежало по части від історичних традицій, а ще більше від одної обставири, дуже характеристичної для провінціональної адмінїстрації взагалї. Дїло в тім, що намістник був не тільки публичним урядником, призначеним до сповнюваннф ріжних державних функцій, але також і управителем державних доменів з їх господарством. Ся управа богато приспоряла йому роботи, але давала й значні доходи, яких не мали намістники в анексах, де велико-княжого господарства було дуже маленько, або й зовсїм не було. Тому в „Литві”, де в.-княже господарство було найбільше розвинене, округи намістників, чи повіти були далеко дрібнїйші, і намістеиків було розмірно більше.  В наших землях в сих часах сформовують ся такі повіти. На Волини були три лише повіти — Луцький, Володимирський і Кремінецький 17), але поруч них, як знамо, був цїлий ряд більших комплєксів княжих волостей, що властиво в сю повітову орґанїзацію не входили — волости Острозьких в східнїй Волини, Сангушків в північній, Збаразьких в полуднево-західнїй і т. и. На Побужу маємо повіт Берестейський і князївство Кобринське, перетворене також в осібний повіт, коли вигас рід кн. Кобринських, і три повіти-землї т. зв. Підляські (в давнїй Дорогичинській землї): Дорогичинська, Мельницька і Більська — розмірно дуже невеликі. Кн. Пинське і кн. Туровське також стали повітами в XVI в. по вимертю княжих династій. В Київщинї сформовують ся в XV в. повіти: Київський, Овручський, Житомирський, Канївський і Черкаський, до нього ж належали пов. Мозирський і за Днїпром — Путивльський, Чернигівський і Новгород-сїверський (давнїйші князївства); окрім того ряд волостей мали своїх „колейних” намістників з київських бояр, і в повітову орґанїзацію нн входили. Нарештї в полудневій, побужській Українї були повіти Винницький і Браславський, фактично майже все злучені в руках одного намістника; третїй — Звенигородський (за Росею) фактично не істнував, спустївши в татарських погромах кінця XV в.  В безпосереднїй власти й управі намістника були насамперед, як я вже сказав, певні домени — великокняжі двори, з усяким господарством, а також певні волости, залюднені селянами державними, не-панськими. З українських повітів лише в півніынім кут ї — Берестейщинї й князївствах Кобринськім і Пинськім було значнїйше господарство, при игьших повітових замках великокняжих дворів було не богато, господарство було зовсїм незначне 18), так що в дїяльности намістника важної ролї не грало; воно служило головно для виживлення його служби, а й на те не завсїгди виставало. Та й тут, як і скрізь, не всї в повітї двори або селянські волости стояли під управою старости: декотрі належали до спеціальних урядників, як ключники, ловчі, бобровничі і т. и., а цїлий ряд державних волостей в Київщинї, як ми вже знаємо, роздавав ся осібних колейним намістникам з місцевих бояр (подібно в литовських повітах певні двори й волости роздавали ся безпосередно від великого князя тивунам і державцям).  В районї повірених його безпосереднїй управі державних маєтностей і волостей намістник — так само як і урядники иньших ранґ і титулів, мав дбати, щоб господарство в вел.-княжих дворах не упадало, а розвивало ся, мав підтримувати в добрім станї забудованняя й інвентар, творити нові джерела доходу — стави, млини, фільварки, і т. и. 19). В волостях, що належали до його уряду, зберав він податки і мусїв дбати про те, щоб селяне з своїми данями не залягали, щоб селянські ґрунти не пустїли, не зменьшали ся; тому до обовязків його належало нормувати вихід селян з ґрунтів, відшукувати селян утїкачів, осаджувати порожні ґрунти новими господарями, „пришукувати” на місце підупалих і маломочних господарів лїпше загосподарених, по можности розширяти господарську територію закладаннєм нових осад або розширеннєм селянських ґрунтів корчованнєм, „розробленнєм” лїса й иньших неужитків: „уряд” мав до того заохочувати селян певними пільгами, і така інїціятива ставила ся йому в спеціальну заслугу. Вкінцї мав він боронити границї господарських волостей від апетитів сусїдів-панів.  Всї сї господарські функції намістник-староста чи иньший урядник в тій позиції сповняв, розумієть ся, не сам, а череез своїх слуг і заступників — т. зв. „урядників”, „намістників” (уже не в значінню уряду, а простого відпоручника). Абсентеізм самогг намістника був річею так звичайною, так загальноп рийнятою, що нпр. устава на волоки жадає лише, аби „урядники наші” були особисто „на врядЂхь своихъ”п ід час ревізій, але й тут робить виїмок — для „панів-рад”. Зрештою жадає тільки, аби їх заступники були якісь можливі люде: „врядники и намЂстники мають быти люди добрыє, вЂры годныє”.  Там де господарство вело ся велике, намістник, взагалї урядник діставав на свою користь частину доходів 20); там де бвло воно так невелике, як в переважній части українських повітів, продукти двірського господарства й дани з волости ішли на виживленнє намістничого двора, а що найбільше — мав він з них наповнити замкові маґазини, на випадок ворожого нападу й облои. При малих доходах держави, як в нашім Поднїпровю, правительство додавало часом „для успоможеня” намістника певні суми з скарбу, або з реґалїй 21).  Супроти людности тих господарських дворів і волостей намістник-ствроста виконував ті ж державні функції адмінїстраційні й судові, які належали кождому шляхтичу супроти йьго підданих, то значить, до ньогго належала власть полїційна, суд в першій інстанції (чи властиво в другій, коли рахувати за першу суд сїльський). Ріжниця була лише в тім, що його суд був не безапеляційний, як суд дїдича над підданими: зажалення на неправильність суду до вищих інстанцій не були виключені 22). Поза апеляцією вищі урядники не повинні були кликати перед свій суд підданих з волости намістника чи иньшого державця, але так само як і приватних пдданих — істець мав кликати селянина господарськооо перед намістника чи иньшого безпосереднього державця.  Птмічниками намістника в управі, окрім тих його „намістників” і слуг були сїльські урядники — тивуни, отамани, десятники, сотські, старцї і т. и., яких він, чи його заступники, іменували, їх дїяльність наглядали і приймали на них „апеляції” — скарги селян. (Одначе і тут стрічаємо ся з інґеренцією центрального правительства, що просто від себе роздавало навіть посади таких старцїв, тивунів і т. и.). В справах селян з чужими підданими чи панами намістники й державцї мали боронити інтересів своїх селян, виступаючи як їх репнезентанти 23).  Все се компетенції, що, пьвторяю, належали до кождого дїдича і по тодїшнїм поглядам були не державними, а приватноправними. Державні заяинали ся за границею волости, приписаної до уряду намістника-старости. Він мав загальний нагляд в своїм повітї — певного рода контролю, хоч і дуже загальну, над урядниками меньших катеґорій, їх управою й дїяльністю в його повітї (підставою для сеї контролї були головно певні обовязки сих волостей дрібнїйших урядників супроти центрального замку). Мав вів власть в цїлім повітї — але значно ограничену,, розумієть ся, бо кождий клапоть землї поза його волостями мав свого власного полїцмайстра, як висловляв росийськмй імператор, в особі свого дїдича чи державця. Найчастїйше з ширшими адмінїстраційними компетенціями станоста виступав доперва з поручення центральної власти: впроваджував ріжних урядників в їх волости, а ріжних обдарованих в їх маєтности, „вишукував” відповідні маєтности для в.-княжих надань, контролював служби з таких маєтностей, і т. и.  При сильно розвиненім мілїтаризмі державної орґанїзації, компетенції воєнно-адмінїстраційні грали дуже важну ролю в дїяльности намістника (старости). В його близшім доглядї був центральний замок повіта; намістник чи староста, при помочи спеціальних урядників — городничого, моставничого, по части ключника, мав пильнувати, щоб замок сей був в добрім станї, „оправлений”, амунїцією й запасами наповнений і до ворожого відпору готовий. Він був безпосереднїм начальником замку, наглядав в нїм порядку, з замкових доходів удержував пушкарів, сторожіы і иньший перзональ укріплення, а де була особлива потреба — й певний „почет” війська, розумієть ся — невеликий. В повітах пограничних він вистерігав татарські напади патролями й т. зв. польною сторожою, що стерегла на певних місцях, „шляхах татарських”, і в небезпечн ій хвилї взивав людей з свого повіта до обережности, до скуплення в замку, або визначав похід против ворога, для оборони повіта, або для „погони” за ворогом. Все се, розумієть ся, давало йому важну власть над людностию повіта й широку інґеренцію, тим більше що в пограничних повітах всї суспільні верстви були обовязані до участи в оборонї землї 24).  Вкінцї до намістника належав суд в цїлім повітї, над всїми суспільними верствами, о скільки вони не мали спеціальних судів своїх — яв селяне панські, міщане міст з нїмецьким правом, а також ті панські й князївські фамілїї, які „не суть у поветахъ”, не підлягають юрисдикції намісника 25). Підданих панських намістник міг покликати перед свій суд тільки в такім разї, як би їх пан не вчинив справедливости, не вважаючи на візваннє; з міст звичайно йшли до нього апеляції. По за тим „которыи князн и панове и земяне и духовныє имЂнья свои мають въ Каменецкомъ повЂтЂ”, пише в однім листї в. князь Жиґимонт, ілюструючи загальну практику, „тыхъ онъ маєть судити и рядити подлугъ того, якъ первшіи державцы каменецкіи” 26).  Державцї низших катеґорій не мали юрисдикції над шляхтою, се рішучо орік перший Статут: „державцы, которыє не давно названы державцами, и первей менованы тивунами, не мают шляхты и бояръ нашихъ судити, але мають ихъ воєводы и маршалки наши земскиє и дворныє и старосты судити” 27). Але і для суду намістників були ріжні виїмки й застереження, важні взагалї для провінціонального судівництва. Так в кождій важнїйшій справі сторона,„ не входя у право”, себто перед закінченнєм процеса, могла відкликати ся до в. князя. Се було спеціально застережено в привилеях Київської й Волинської землї. Але супроти проволїкань процесу наслїдком таких відкликів Статут знїс таке право відклику для провінціональних судів усїх катеґорій: „от жадного до сказаня не маєт нихто ся до нас господара отзывати” 28). Тіж привилеї застерігали також, що намістники й судиї вищих ранґ так само — не могли виконувати своїх засудів над панами й шляхтою без затвердження в. князя 29).  Отсї функції публичного характера намістника-старости могли виконувати також через своїх приватних заступників, „намістників”, і право й практика тільки по волї робили деякі ограничення в сїм напрямі. Так перший Статут постановляє, що відпоручник намістника не може судити сам, а мусить мати принаймнї одного асистента з місцевої шляхти, вибраного старостою й заприсяженого 30). В дееотрих наших повітах практикувало ся, що певні катеґорії людности виїздили в похід тільки з старостою, а з його урядником не були обовязані їздити, а знов иньші їздили однаково чи з старостою чи з його урядником, і т. и. 31).  Помічниками в сих чинностях старостів-намістників були спеціальні слуги їх, ними визначені. Вони звуть ся ще старо-руськими іменами діцких (дїтські), поки сеї назви не витиснула в 2-ій пол. XVI в. нова назва возного (з польського);  вони екзеквують судові рішення й приводять пізваних на суд. З слуг намістника визначали ся також вижі, що уживали ся для „обдукцій” — оглядин на місцї. Вкінцї бачимо при них писарів або дяків.  Подібно як для урядників і державцїв меньших катеґорій в повітї намістник властпво не був начальником, хоч і мав над ними певну контролю, а до його трибуналу лише йшли часом скарги на їх розпорядження й суд, — так само і намістник не мав властиво над собою иньшої власти і безпосередно підлягав в. князю й його радї, але в певних точках мав над собою зверхність старших провінціональних упрквителїв, що сидїли в центрах цїлих земель. Для Київщини й Заднїпровя таким був київський воєвода; для Волини — староста луцький, що дїлив одначе деякі компетенції з иньшим, спеціальним тутешнїм урядом — маршалком Волинської землї; для
  Страница 37 из 77 Следующая страница  [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]
  [ 1 - 10] [ 10 - 20] [ 20 - 30] [ 30 - 40] [ 40 - 50] [ 50 - 60] [ 60 - 70] [ 70 - 77]При любом использовании материалов ссылка на http://libclub.com/ обязательна.
| © Copyright. Lib Club .com/ ® Inc. All rights reserved.